مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 190 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

بار-ان(2000) مدلی چند عاملی برای هوش تدوین کرده است.وی معتقد است که هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها ،قابلیت ها و مهارتهایی است که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند.و صفت هیجانی در این نوع هوش رکن اساسی است که آن را از هوش هیجانی شناختی متمایز می کند.

 

 

از دیدگاه بار-ان هوش هیجانی دارای ابعاد 15گانه است.از نظر وی هوش هیجانی ، مهارتهای هیجانی و اجتماعی طی زمان رشد وتغیر می کند و می توان با آموزش وبرنامه های اصلاحی مانند برنامه های درمانی آنها را بهبود بخشید(ناظم،1386).

 

 

هوش هیجانی از نظر مایر و سالوی(1997) عبارت است از توانایی ادراک عواطف، جهت دستیابی به عواطف سازنده که به کمک آنها بتوان به ارزیابی افکار، فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و با استفاده از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد هوشی خود را فراهم ساخت. افراد دارای هوش هیجانی بالا از خودکنترلی و خود انگیزی بالایی برخوردارند زندگیشان معنادار است و اصولی و مسئولیت پذیرند، عواطف خود را بدرستی ابراز می کنند، قانع اند و زندگی هیجانی پربار و متعادلی دارند. درواقع هوش هیجانی  نوعی همدلی و واقف بودن به احساس اطرافیان است. 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق هوش هیجانی

در تحقیق کامیار رابطه معناداري بین عوامل خود انگیزي در هوش هیجانی با عوامل سرسختی دیده نشد. یافته دیگر این پژوهش حاکی بود که زنان و مردان از نظر سرسختی و هوش هیجانی تفاوتی ندارند (یاسمی نژاد، محمدیان و فعلی، 1390).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها    6

فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی

هوش هیجانی :    8
نظریه های هوش    10
نظریه هوش اسپیرمن :    10
هوش دو عاملی کتل    11
نظریه هوش چند گانه    12
نظریه سه وجهی هوش    13
مفهوم هیجان    14
هوش عمومی و هوش هیجانی    14
تاریخچه هوش هیجانی    15
مفاهیم وتعاریف هوش هیجانی    16
طبقه بندی هیجان ها    20
محاسن هیجان های مثبت و منفی    21
هوش هیجانی و مؤلفه های آن    24
مهارت های اجتماعی:    26
مدلهای هوش هیجانی    26

پیشینه پژوهش هوش هیجانی 44

منابع    51

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 2 از free


مطالب تصادفی