مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 57
حجم 1593 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته  مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 

– ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره
یکی از جنبه های عملکردی سازمان ها که به طور سنتی، بسیار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی آن هاست. از آنجا که کسب سود، هدف اصلي بسياري از شرکت‌ها قلمداد می شود، عملکرد مالي و اندازه‌گيري آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است (تقی زاده و فضلی، 1390). در اقتصاد رقابتی امروزی، ارزیابی عملکرد مالی شرکت نه تنها برای مدیران و سرمایه گذاران بالقوه اهمیت فراوانی دارد، بلکه برای دیگر شرکت های مشارکت کننده در آن صنعت نیز مهم است. ارزیابی عملکرد شرکت ها عموما در بستری از تحلیل های مالی صورت گرفته است. از آنجایی که مفهوم عملکرد مالی تحت مفاهیم متفاوتی مانند بازده، بهره وری، خروجی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود، استفاده از نسبت های مالی در فرآیند ارزیابی عملکرد می تواند برای شرکت ها و بخش های مرتبط مناسب باشد (یالکین و همکاران، 2012).

 

اغلب تصمیم گیری های مربوط به حوزه های اقتصادی، صنعتی، مالی و یا حتی سیاسی مسائلی چند شاخصه می باشند. لحاظ نمودن مطلوبیت و ترجیحات تصمیم گیران در حل این قبیل مسائل، بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری از مواقع به دلیل عدم وجود یک راه حل بهینه برای ارزیابی های چند معیاره، مسائل مربوط به انتخاب و یا رتبه بندی گزینه ها، به راحتی قابل حل نخواهد بود،کیفیت بیشتر هزینه ی بالاتری را خواهد طلبید، معیارها با یکدیگر در تضادند، در چنین حالتی یک راه حل توافقی باید لحاظ گردد. استفاده از رویکردهای یک بعدی در حل چنین مسائلی نوعی ساده انگاری در ماهیت آنها محسوب می گردد. در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، تصمیم گیران مجموعه ای از اهداف متضاد را پیش رو دارند. همه ی ایده های جدید و انحرافات ممکن در تصمیمات بایستی در قالب معیارهای چندگانه با یکدیگر مقایسه شوند (زاوادسکاس و ترسکیس، 2011).

 

 این در حالیست که اغلب در مطالعات مربوط به عملکرد مالی بر تعیین روابط بین سنجه های مالی و تاثیر آنها روی عملکرد شرکت ها تاکید شده و در این راستا نیز بیشتر از مدل های رگرسیونی جهت نشان دادن میزان اثرگذاری هر یک از این سنجه ها روی عملکرد بهره گرفته شده است (یالکین وهمکاران ، 2012). از جمله فنون تحقیق در عملیات که در ارزیابی عملکرد مالی سازمان ها  سهم بسزایی داشته، تحلیل پوششی داده ها  را  ی توان نام برد از جمله جدید ترین مطالعات این حوزه می توان به مطالعه ی تهرانی و همکاران (تهرانی و همکاران ، 2012) اشاره کرد. اما همان طور که پیش از این نیز عنوان شد استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره از سال های گذشته تا به امروز در زمینه ارزیابی عملکرد بسیار مورد توجه قرار دارد و حیطه مالی نیز از این مسئله مستثنی نبوده است. به ویژه استفاده از این فنون در محیط فازی به دلیل ماهیت مبهم وغیر قطعی بسیاری از مسائل و محدودیت های پیش رو و همچنین امکان ایجاد نگاه چند بعدی به موضوع با لحاظ قرار دادن معیارهای متضاد، در مطالعات سال های اخیر بسیار مورد توجه محققین حوزه های مختلف ارزیابی عملکرد قرار دارد. 

 

 

 

 

2-1-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
انتخاب سنجه های مناسب عملکرد مالی یکی از چالش های اساسی پیش روی سازمان هاست. سیستم های سنجش عملکرد نقشی کلیدی در توسعه برنامه های استراتژیکی، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف سازمانی و مدیریت پاداش دهی ایفا می کنند. در مطالعات مختلف بر این نکته اذعان شده است، از آنجایی که امروزه تمرکز سازمان ها بر ایجاد ارزش برای ذینفعان سازمان به عنوان اهداف اصلی بلندمدت قرار دارد، سنجش عملکرد مالی تنها بر اساس شاخص های مالی مبتنی بر حسابداری جوابگوی این نیاز نیست. از این رو معیارهای مبتنی بر ارزش جهت گنجاندن صریح هزینه سرمایه در محاسبات عملکردی ابداع شدند (ونانزی ، 2012).

 

 

در مطالعات مختلف به معیارهای متنوعی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها اشاره شده است که بسته به ادراک مدیریت شرکت می توان از معیارهای مناسب بهره گرفت. نسبت های مالی برآمده از داده های مربوط به صورت های مالی به عنوان ابزار سنجشی مهم در تعیین چگونگی عملکرد و دارایی های مالی شرکت ها در نظر گرفته شده اند. سال های طولانی تعداد زیادی از مطالعات، سودمندی های نسبت های مالی را نشان داده اند. این نسبت ها برای کاربران این امکان را به وجود می آورندکه یک جمع بندی و تحلیل از داده های مرتبط برای فراهم آوردن اطلاعات معنی دار جهت تصمیم گیری، فراهم کنند (سیگا و اشمیدگال  ، 2002). در یک نگاه کلی می توان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی را به دو دسته معیارهای سنتی یا مبتنی بر حسابداری و معیارهای مدرن یا معیارهای مبتنی بر ارزش تقسیم نمود. در تحقیق پیش رو بر اساس مدل ارائه شده توسط یالکین و همکاران در سال 2012 برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار استانبول و با استفاده از نظرات متخصصین حوزه مالی و بورس کشور، ترکیبی از معیارهای مالی حسابداری و مبتنی بر بازار بورس جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است که به همراه زیرمعیارهای مدل تحقیق در ادامه معرفی می گردند.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل  دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل  دوم – بخش اول     10
2-1- پیشینه نظری     11
2-1-1- مقدمه     11
2-1-2- صنعت بیمه     11
2-1-3- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    13
2-1-4- ارزیابی عملکرد    14
2-1-5- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان    14
2-1-6- ويژگي هاي  نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد      15
2-1-7- ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره    15
2-1-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی    17
2-1-9- عملکرد مبتنی بر حسابداری    17
2-1-10- مدل «سينك و تاتِل»    18
2-1-11- ماتريس عملكرد    20
2-1-12- مدل تحليل ذي نفعان    20
2-1-13- ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی    22
2-1-14- فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP)    25

بخش دوم-سابقه تحقیقات مشابه    31
۲-۲-۱- مقدمه    32
۲-۲-۲- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی    32
۲-۲-3- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی    35

منابع

 

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی سازمانها و شرکتها از free


مطالب تصادفی